Program wsparcia
dla szkół
   i przedszkoli
               
 w czasie 
         epidemii               

Pakiet Kryzysowy „3mamyzWami” to kompleksowe doskonalenie dla nauczycieli na temat funkcjonowania placówki (przedszkola, szkoły) w czasie pandemii epidemiologicznej oraz edukacja/wsparcie dla rodziców i uczniów  

- Skuteczne procedury kryzysowe dla szkoły/przedszkola
- Wsparcie psychologiczne  dla nauczycieli, uczniów i rodziców
- Przygotowanie do różnych konsekwencji kryzysu - minimalizowania ryzyka i strat, kolejnych zagrożeń
- Przykłady elastycznego i skutecznego działania  w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym, realizowanym w formie zdalnej.


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .